Kiến Thức

1 of 32

Đạo Sư

1 of 5

Tam Căn

Tao Bảo

Kinh Chuyển Pháp Luân – Bài Pháp đầu tiên

Con đường cao thượng nhất là Bát Chánh Đạo.Chân lý cao thượng nhất là Tứ Đế.Không luyến ái là trạng thái tâm cao thượng nhất.Cao thượng nhất trong các loài có hai chân là Đấng Toàn Giác.— Kinh Pháp Cú. Lời Giới Thiệu Dân tộc Ấn Độ thời xưa…

Đức Phật và Phật Pháp – Sau khi thành Đạo

“Trên thế gian, không luyến ái là hạnh phúc” — Udana Trong buổi sáng, ngay trước ngày Thành Đạo, lúc Bồ Tát ngồi dưới gốc cây cổ thụ Ajapala gần cội Bồ Đề, thì có một bà giàu lòng quảng đại tên Sujata thình lình dâng đến Ngài một vật thực…

Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Tùy theo truyền thống nào mà người ta có thể xem Đức Phật là một người bình thường đã đạt giải thoát nhờ nỗ lực phi thường, hay là một người đã giác ngộ trước đó và hiển lộ công hạnh 2500 năm trước đây để vạch ra đường tu giác ngộ. Ở đây,…

Kính phụng Di Giáo | Viet Rigpa Foundation

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn (cũng gọi là kinh Giáo huấn để lại của Phật) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp lần đầu tiên hóa độ tôn giả Kiều trần như, thuyết…

Tin mới

1 of 141

Tin Tức

Từ khoá tìm kiếm:

  • semalt com