Kiến Thức

1 of 29

Đạo Sư

1 of 4

Tam Căn

Tao Bảo

Kính phụng Di Giáo | Viet Rigpa Foundation

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn (cũng gọi là kinh Giáo huấn để lại của Phật) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp lần đầu tiên hóa độ tôn giả Kiều trần như, thuyết…

Lý Tứ Đế | Viet Rigpa Foundation

Bốn chân lý (S: āryas, P: ariyas), thường được gọi là bốn sự thật, là giáo lý căn bản của Đức Thế Tôn. Quán lý Tứ đế sẽ giúp chúng ta hiểu phương cách thế nào để vượt khổ để giải thoát. Cả hai truyền thống Pāli và Sanskrit (Phạn ngữ) đều…

Nguồn gốc và Truyền bá Giáo lý Đức Phật

Không phải ai cũng nghĩ giống nhau. Họ có những nhu cầu, ảnh hưởng, và khuynh hướng riêng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, ngay cả về tôn giáo. Như một bậc đạo sư trí tuệ, Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện giáo huấn đa dạng đáp ứng theo…

Sơ tâm là hảo tâm

Hủy hình phi pháp phụcCát ái, từ sở thânXuất gia hành Phật đạoNguyện độ nhất thiết nhân Đó là bốn câu thơ rất đẹp ca ngợi chí hướng người xuất gia. Hủy hình có nghĩa là hủy bỏ cái vẻ đẹp trần tục bên ngoài. Tóc mình xanh mướt như vậy,…

Tùy duyên và bảy Đức hạnh của người tu

Tùy duyên là hoan hỷ chấp nhận những gì có và xảy ra trong hiện tại, tùy theo duyên mà sống, bình thường trong mọi lúc, là sao cũng được, không phân biệt, chấp trước. Ví như Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi chưa đủ duyên, phải ẩn nhẫn trong rừng,…

Tin mới

1 of 133

Tin Tức

Từ khoá tìm kiếm:

  • semalt com
  • mật tông

Send this to friend