Browsing Category

Đạo Sư

Đạo sư chân chính | Viet Rigpa Foundation

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU TRÊN CON ĐƯỜNG giải thoát và giác ngộ, chúng ta cần gặp một vị đạo sư chân chính đầy đủ phẩm chất. Để tìm thấy một người như vậy, đầu tiên ta cần hiểu các đặc điểm tiêu biểu của một con người như vậy. Khi chúng ta đến…

Jetsunma Ahkon Lhamo – Người phụ nữ đầu tiên là hóa thân của một đạo sư Tây Tạng hoằng pháp ở phương…

Sự hiểu rõ tiền kiếp, đâu phải chỉ để thỏa mãn tính tò mò? Vả lại, cần gì phải tìm tòi để biết rõ đời trước ta là ai? Cho dù kiếp trước bạn từng là ông hoàng bà chúa, mà hiện thời bạn chỉ là một người hành khất, thì điều này đâu có thay…