Browsing Category

Kiến Thức

Thủ ấn sám hối – Ripa Việt Nam

Có điều gì đó khác mà tôi cần nói với các bạn, những người phương Tây: Các bạn đã dành quá nhiều thời gian cho việc nghiên cứu. Từ khi còn rất nhỏ cho đến khá lớn tuổi trong đời, mọi điều các bạn làm là nghiên cứu và chẳng có gì nhiều khác…

Đối mặt với cái chết một cách đúng đắn

Sống và chết đều vô cùng quan trọng với mọi người bởi chúng là số phận. Không ai có thể từ chối hay tránh khổ đau liên quan đến sinh, lão, bệnh, tử và cuộc sống thực sự. Gom góp đủ sức mạnh để đối mặt với nó là cách duy nhất. Khi đối mặt…

Bardo – Nguồn gốc giáo Pháp Bardo

Giáo pháp Bardo được Thượng sư Liên Hoa Sinh và chư Thượng sư giác ngộ khai thị nhằm giúp chúng ta đạt được những hiểu biết sâu sắc và toàn diện nhất về cuộc sống cũng như cái chết, và đồng thời chỉ rõ con đường giải thoát siêu việt sinh…

Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia

Đến đây, đức vua Mi-lan-đà chợt suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: – Thưa Đại đức, trẫm có một hoài nghi, một nghi nan. Rằng là chúng sanh chết ở đây đầu thai vào cảnh giới khác, khi đi sanh như vậy chúng có hình tướng hoặc màu sắc nào chăng?–…