Browsing Category

Kiến Thức

Làm gì sau khi chết

Xử Lý Xác Chết Bạn nên làm theo những hướng dẫn đúng với truyền thống văn hóa của bạn trong việc xử lý xác chết. Như tôi đã đề cập, truyền thống Tây Tạng khuyến nghị không nên động vào xác chết trong khoảng thời gian càng lâu càng tốt sau…

Tantra ba diễn đạt của giải thoát

Tantra Ba Diễn Đạt Của Giải Thoát Bằng Sự Quán Sát trình bày: Ôi, Đức Thế Tôn của Bí Mật, xin lắng nghe! Bản tánh thanh tịnh của giác tánh trí tuệ của bạn, tánh Không thanh tịnh này không đặt cơ sở trong bản tánh của bất cứ vật chất hay…

Hiển Lộ Bản Chất Của Tánh Giác

Theo cách đó, trước khi an định đích thực khởi lên trong dòng tâm thức bạn, hãy sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đặt tâm bạn trong trạng thái tự nhiên của nó. Như một phép loại suy, nếu bạn muốn nhìn sự phản chiếu của các hành tinh và…

Những chỉ dẫn về Bardo

Theo truyền thống, người Tây Tạng dựa vào các hướng dẫn về bardo trong tư liệu Đại Giải Thoát Nhờ Lắng Nghe Trong Bardo được trước tác bởi Tổ Karma Lingpa. Những hướng dẫn bạn sẽ tìm thấy trong các trang sau đây là nội dung đã được đơn…

An Định Tâm – HỘI TRỢ NIỆM

Đặt Thân, Khẩu, và Ý trong Trạng Thái Tự Nhiên của Chúng Với sự thực hành các hướng dẫn về tiến trình chuyển tiếp của cuộc sống (các hướng dẫn thiết thực giống như chim bồ câu vào tổ của nó, là sự cắt hết những thêm vào bên ngoài và bên…

Nói Điều Gì Với Người Sắp Chết?

Các giáo huấn của Thanh Văn Thừa và Đại Thừa rất ít nhắc đến bardo , giáo lý Kim Cương Thừa thì đề cập rất nhiều. Trong khi tất cả giáo lý Phật Giáo khuyến khích mọi người chuẩn bị cho cái chết khi họ đang còn sống, thì Kim Cương Thừa chỉ…

Send this to friend