Browsing Category

Kiến Thức

Tantra ba diễn đạt của giải thoát

Tantra Ba Diễn Đạt Của Giải Thoát Bằng Sự Quán Sát trình bày: Ôi, Đức Thế Tôn của Bí Mật, xin lắng nghe! Bản tánh thanh tịnh của giác tánh trí tuệ của bạn, tánh Không thanh tịnh này không đặt cơ sở trong bản tánh của bất cứ vật chất hay…

Hiển Lộ Bản Chất Của Tánh Giác

Theo cách đó, trước khi an định đích thực khởi lên trong dòng tâm thức bạn, hãy sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đặt tâm bạn trong trạng thái tự nhiên của nó. Như một phép loại suy, nếu bạn muốn nhìn sự phản chiếu của các hành tinh và…

Những chỉ dẫn về Bardo

Theo truyền thống, người Tây Tạng dựa vào các hướng dẫn về bardo trong tư liệu Đại Giải Thoát Nhờ Lắng Nghe Trong Bardo được trước tác bởi Tổ Karma Lingpa. Những hướng dẫn bạn sẽ tìm thấy trong các trang sau đây là nội dung đã được đơn…

An Định Tâm – HỘI TRỢ NIỆM

Đặt Thân, Khẩu, và Ý trong Trạng Thái Tự Nhiên của Chúng Với sự thực hành các hướng dẫn về tiến trình chuyển tiếp của cuộc sống (các hướng dẫn thiết thực giống như chim bồ câu vào tổ của nó, là sự cắt hết những thêm vào bên ngoài và bên…

Nói Điều Gì Với Người Sắp Chết?

Các giáo huấn của Thanh Văn Thừa và Đại Thừa rất ít nhắc đến bardo , giáo lý Kim Cương Thừa thì đề cập rất nhiều. Trong khi tất cả giáo lý Phật Giáo khuyến khích mọi người chuẩn bị cho cái chết khi họ đang còn sống, thì Kim Cương Thừa chỉ…

Làm gì khi ở cạnh người sắp chết

Chúng Ta có thể làm gì cho những người thân yêu đang hấp hối, đặc biệt nếu họ đang hoặc không hướng về tâm linh từ trước, chưa kể đến việc họ có phải Phật Tử hay không? Liệu việc khuyến khích người sắp chết và người chết phát khởi Quy Y và…

Câu hỏi về cái chết

Những dấu hiệu nào cho biết cái chết sắp xảy ra?  Tôi nghi ngờ rằng, ngày nay, người ta sẽ không có thời gian để tìm hiểu hoặc nhận biết những dấu hiệu báo trước cái chết sắp xảy đến. Một số dấu hiệu rõ ràng là: khớp của bạn cứng lại, da…

Bardo đau đớn lúc cận tử

Tiến trình diễn ra sự chết và cái chết có phần giống như đang nằm mơ. Giấc mơ dù tốt hay xấu, một khi biết mình đang mơ, bạn sẽ không còn bị xiềng xích bởi niềm tin vào những gì đang diễn ra là sự thật. Một khi bạn giải thoát khỏi vô minh…

Send this to friend