Nữ du già vĩ đại – Sư bà Lama Sherab Zangmo


Sherab Zangmo at Gebchak Nunnery. © Gebchak Gonpa & Gebchak Wangdrak Rinpoche, Tibet.

Sư Bà (Ani) Lama Sherab Zangmo là vị ni trưởng và đạo sư hướng dẫn về thiền tại Ni viện Gebchak. Sư Bà thường được gọi là “Nữ Du Già Sư Vĩ Đại của Ni viện Gebchak” và nổi danh trong số các đạo sư ở tại miền Đông Tây Tạng nhờ vào sự chứng ngộ thậm thâm. Sư Bà đã lìa đời vào năm 2008 với rất nhiều dấu hiệu thành tựu của một hành giả. Sư Bà đã liên tục tu tập thiền định không gián đoạn kể từ khi Sư Bà lần đầu đặt chân đến Ni viện Gebchak năm lên 16 tuổi [cho đến khi lìa đời]. Sư Bà là vị ni sư cuối cùng còn lại trong thế hệ xa xưa của các ni sư thuộc Ni viện Gebchak, và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc trùng tu lại Ni viện vào cuối thập niên 1980 cũng như trong việc chấn hưng hệ thống tu tập của đạo Phật cho phụ nữ. Sư Bà Sherab Zangmo thực sự siêu thường qua nhiều hình thức: qua cách đạt được giác ngộ nhờ vào lòng sùng ngưỡng đối với đạo sư của mình, ngài Tsang-yang Gyamto; qua tính cách giảng dạy giáo lý thật đơn giản mà thâm thúy; và qua cách Sư Bà có thể uyển chuyển đối mặt với các hoàn cảnh khó khăn.

Sư Bà Sherab Zangmo đã hướng dẫn cách thức tu tập cho các ni sư trẻ tuổi tại Ni viện Gebchak ngay cả cho đến giây phút lìa đời. Vào lúc lâm chung, Sư Bà đã bật cười trong khi khuyến tấn các ni sư, và đã tả lại linh kiến sáng rõ của chư Phật đang hiện ra trước mắt.

Nữ du già sư vĩ đại của Ni viện Gebchak, Sư Bà Sherab Zangmo, đã lìa đời vào mùa thu năm 2008 ở vào khoảng lứa tuổi 86 [gọi là] lão niên giác ngộ. Sư Bà đã không được khỏe trong người trong một thời gian, nhưng rồi sau lại có vẻ như hồi phục và tinh thần lại hứng khởi trong một số ngày qua. Vào những ngày ấy, Sư Bà đã ban các giáo lý về thiền định cho quý ni sư và thường hát bài nguyện “Gọi Thầy Từ Chốn Xa.” Gần lúc lâm chung, sắc diện của Sư Bà sáng hẳn lên, và khuôn mặt cũng như thân thể của Sư Bà như trẻ ra và thu nhỏ lại như một đứa bé. Sư Bà nói với những người đang ở quanh lâm sàng rằng Sư Bà có thể nhìn thấy Đức Tara hiện ra rõ ràng ngay phía trước, và [cho biết] rằng Sư Bà sắp sửa đi đến cõi Dewachen (Cực Lạc), là cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Sư Bà răn dạy quý ni hãy phụng dưỡng các đạo sư một cách tử tế và hãy sống hài hòa với nhau, và Sư Bà nói với họ rằng đừng lo lắng gì cả, mọi sự sẽ rất tốt cho họ trong tương lai. Khi Sư Bà Sherabh Zangmo lìa đời, bầu trời tiếp tục sáng trưng y như vào buổi bình minh trong suốt cả một ngày, và Sư Bà đã nhập định trong tukdam trong sáu ngày liền sau đó [* là trạng thái an trú trong tịnh quang, hơi thở vi tế bên trong vẫn còn hoạt động cho dù hơi thở bên ngoài đã chấn dứt; thân thể vẫn tiếp tục mềm và ấm]. Bốn mươi chín ngày sau khi thị tịch, Sư Bà Sherab Zangmo đã được hỏa táng tại Ni viện Gebchak, với du già sư vĩ đại Pema Drimey, ngài Gebchak Wangdrak Rinpoche, cùng tất cả quý ni thuộc Ni viện Gebchak đồng cử hành lễ trà tỳ. Trời hôm ấy trong trẻo và xanh biếc, nhiệt độ lại ấm áp một cách bất thường cho dù lúc ấy lại đang ở vào mùa lạnh lẽo thường hay tuyết mướt. Sau lễ trà tỳ, rất nhiều xá lợi màu trắng kết tinh lóng lánh đã được tìm thấy trong tro của Sư Bà.

Tenzin Chozom 

Nguồn của bài viết về sự lìa đời của Sư Bà Lama Sherab Zangmo: http://gebchakgonpa.org/sherab-zangmo-passes/
Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ (1/2015)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Send this to friend