Browsing Category

Bậc Thầy

Sâu thẳm tận đáy lòng tôi

Cho dù bạn có tin hay không tin, khi bạn gặp được một vị Guru (Đạo Sư) vĩ đại, chân chính và giác ngộ, và khi bạn có thể sử dụng đời mình để tu tập hành trì một cách chân thực vì lợi lạc của chúng sinh, thì cuộc đời ấy của bạn sẽ đích thực…

Tâm yếu của đạo sư vĩ đại

Bổn sư, bậc quý báu và tốt lành nhất,Pháp Vương của mạn đà la,Nơi nương tựa (quy y) duy nhất, trường cửu, không bao giờ vơi cạn,Với lòng đại bi của Ngài, xin hộ trì cho con:Chỉ làm việc cho cuộc đời này,Không ghi khắc trong tâm cái…

Lòng sùng mộ và gia trì

Lòng sùng mộ là tâm yếu của thực hành Đạo sư Du già; nó thực sự chính là thực hành. Các phẩm tính của lòng sùng mộ là kính trọng, khao khát và niềm tin chân thành. Không có lòng sùng mộ, hạt giống giải thoát sẽ khô héo và chết, trong khi…

Đạo Sư Du Già | Viet Rigpa Foundation

Dù bạn thực hành theo thừa nào trong ba thừa – Tiểu thừa, Đại thừa hay Mật thừa – từ thời điểm bạn bước vào cánh cửa giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni cho tới khi bạn thành tựu Chánh giác, bạn cần sự hỗ trợ của một vị thầy tâm linh để thọ…

Lời khuyên về Thực hành Đạo sư

Kopan Monastery, Nepal, 1975 Đức Ngawang Norbu Gomchen KhampalaThiền giả vĩ đại Ngawang Norbu Gomchen Khampala (1901-1985) là hóa thân của Lạt ma Tây Tạng lừng danh thế kỷ mười lăm Tangtong Gyälpo—mahasiddha (đại thành tựu giả), thầy…

Bản tánh của tâm | Viet Rigpa Foundation

Đối với chúng con, khi nghe nói về việc chuyển hóa tâm, điều này có vẻ rất khó khăn trong nền văn hoá của chúng con. Chúng ta nói về việc “làm an định” tâm, nhưng có lẽ khó có thể nghĩ được rằng phương tiện đó thực sự chuyển hóa được tâm…

Nguyên tắc Đạo sư | Viet Rigpa Foundation

Khi chúng ta nói về một vị Lama, một đạo sư hay nguyên tắc của Guru, điều quan trọng là nhớ rằng Guru không phải chỉ là một người. Đạo sư đại diện cho sự khuyến khích của sự thật; ngài đại diện cho sự kết tinh của lực gia trì, từ bi và trí…

Send this to friend