Browsing Category

Thực Hành

Vọng tâm phát sinh như thế nào

Mục đích của thiền định là để có trí tuệ hầu chấm dứt tất cả những ảo tưởng và u mê. Trước tiên, sự chấm dứt này tùy thuộc vào ta có nhận ra được đặc tính và sự làm việc của vọng tâm hay không. Thêm vào đó, cần phải hiểu rằng có rất nhiều…

Hậu quả của mười hành vi bất thiện

Mỗi hành vi tiêu cực sinh ra bốn loại nghiệp quả: quả chín muồi trổ sinh, quả tương ứng với nhân đã gieo, quả trổ sinh nghiệp cảnh, và quả tăng trưởng liên tục. 2.1. Quả chín muồi trổ sanh Nếu phạm vào bất kỳ một trong mười ác hạnh nào…

Những thiện hạnh nên làm

Nói một cách tổng quát thì mười hành động tích cực hay thập thiện bao gồm việc sau khi đã hiểu rõ những hậu quả tai hại của ác hạnh, ta hứa nguyện là sẽ dứt khoát không bao giờ phạm phải bất cứ hành động bất thiện nào, chẳng hạn như sát…

Những giáo lý đi lên với hạnh

Đạo sư Padmakara xuất hiện trong nhiều hình thức khác nhau với nhiều loại y phục. Trong cách thức vượt ngoài tuân thủ, Ngài tuân thủ mọi giới luật từ giới thanh văn cho đến các lời thệ Mật thừa của những bậc Vidyadhara. Ngài khẩu truyền …

Thực hành Pháp với sự chân thành

Đạo sư Padma nói: Nếu con muốn thực hành Pháp từ cốt lõi lòng con thì có một cách.Công chúa Tsogyal hỏi: Đó là cách gì?Đạo sư nói: Khi nhập mình vào sadhana, hãy thoát khỏi tham và sân.Khi con nghiên cứu trong đường lối đúng, hãy mặc áo…

Tu tâm theo Kim Cương thừa

TU TÂM THEO KIM CƯƠNG THỪA Sự Tu Tâm Vô Thượng Trí Của Mât Thừa Những Giáo Huấn Về Thực Hành Một Bổn Tôn Với Những Thuộc Tính NAMO GURU DHEVA DAKINI HUNG. Đạo sư vĩ đại Padmakara đã thành tựu giai đoạn phát triển và thành tựu, và đã đạt…

Bài văn khuyên phát Bồ đề tâm

Thật Hiền tôi, một kẻ xuất gia phàm phu, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lạy, khẩn thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền, cũng như nam nữ có đức tin thuần thành trong thì vị lai. Xin quý vị thương xót, gia tâm một chút mà nghe và xét cho.…

Lợi ích của giải thoát

Được chư thiện tri thức và thành tựu giả siêu phàm dẫn dắt,Ngài đã tu tập và trực nghiệm giáo huấn của chư Bổn Sư.Ngài chỉ ra con đường cao cả không sai trật cho kẻ khác.Bậc Thầy Vô Song, con đảnh lễ dưới chân Ngài.  Cách thức lắng nghe…

Send this to friend