Browsing Category

Truyền thừa Kagyu

Truyền Thừa Karma Kagyu

Kagyu được coi là truyền thừa “ khẩu truyền”. Trong khi một số truyền thống khác của Tây Tạng rất nhấn mạnh việc học giáo lý trước khi thực hành. Truyền thừa Kagyu đặt niềm tin tưởng nơi khả năng chứng ngộ của hành giả qua việc thực hành pháp và những kinh nghiệm trực tiếp. Do đó, mối liên hệ giữa thầy và trò trong truyền thừa kagyu là yếu tố quan trọng trong sự thành tựu của hành giả.

Những Đạo sư ban đầu của truyền thừa Kagyu là Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa và Gampopa – họ đã lựa xếp giáo những giáo pháp vi diệu của Đức Phật và tạo thành những phương pháp thực hành, một trong những phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất trong số những giáo pháp của đạo phật hiện nay, nhằm đưa đến sự tiến bộ tâm linh nhanh chóng trên con đường đạo. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 12, Các bậc lãnh đạo tâm linh truyền thừa Kagyu đã công nhận tái sinh của Karmapa thứ nhất, Karmapa Dusum Khuyenpa. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự hướng dẫn tâm linh được truyền đi không gián đoạn bởi các bậc đạo sư giác ngộ tái sinh từ đó cho tới tận ngày nay.

Theo Dharmakaya – Trungram Rinpoche.

Send this to friend